BỘ LĐTB&XH: KHÔNG TỰ Ý CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠM NGHỈ ĐỂ CÁCH LY KHI CHƯA CÓ YÊU CẦU

Ngày 13/5/2021, Bộ LĐTB&XH ban hành Công văn 1380/LĐTBXH-VP yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Bộ LĐTB&XH yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện những nội dung sau:

– Đối với các cuộc họp, hội nghị, hội thảo đã được Bộ trưởng đồng ý triển khai, chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp, đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu 2m và thực hiện đầy đủ các biện pháp: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn. Không tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm khác theo chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

– Tiếp tục rà soát danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đến các địa phương, khu công nghiệp, bệnh viện và địa điểm khác có các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng hoặc tiếp xúc với các trường hợp F0, F1 do Bộ Y tế công bố. Yêu cầu các cá nhân thực hiện nghiêm và khai báo trung thực về lịch trình di chuyển, tiếp xúc với các trường hợp F0, F1 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Khi xác định có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đối tượng F0, F1, F2 và các ca nghi nhiễm COVID-19 thì lập tức yêu cầu thực hiện các biện pháp khai báo, cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương nơi cư trú. Thủ trưởng các đơn vị không tự quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tạm nghỉ để cách ly tại nhà khi chưa có yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế; trường hợp cấp thiết thì báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

– Chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai việc sử dụng mã QRCode cho đơn vị mình theo hướng dẫn tại Công văn 3751/CV-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Theo thuvienphapluat.vn

Liên quan