Browsing Category

Chưa được phân loại

CẤP HÓA ĐƠN LẺ

Trong quá trình hoạt động các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn lẻ. Sau đây, …