Browsing Category

Tin tức

Điểm mới về khôi phục mã số thuế

Khôi phục mã số thuế là thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh cần phải thực hiện. Việc thực hiện thủ tục này được thể hiện theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Sau đây,…