CÁCH TÍNH LƯƠNG HƯU KHI VỀ HƯU TRƯỚC TUỔI

Bà Nguyễn Bích Thủy (TPHCM) năm nay 51 tuổi, đóng BHXH được 28 năm. Bà muốn làm thủ tục xin nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe. Bà Thủy hỏi, để được về hưu sớm bà cần làm những thủ tục gì và lương hưu được tính như thế nào? Bảo hiểm thất nghiệp có được tính là 1 năm làm việc thêm không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo thông tin bà cung cấp, trường hợp bà là lao động nữ 51 tuổi, có 28 năm đóng BHXH, nếu bà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Mức lương hưu của bà được tính như sau:

Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2%; mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Để được hưởng lương hưu theo quy định, bà cần lập hồ sơ như sau:

– Sổ BHXH;

– Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí (nếu bà đang tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị) hoặc đơn đề nghị nghị hưởng lương hưu (nếu bà nghỉ việc, bảo lưu thời gian tham gia BHXH);

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa kết luận bà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Trong trường hợp bà đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng thì bà không thuộc trường hợp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

Theo baochinhphu.vn

Liên quan