CẤP GIẤY NHẬN CHỨNG BỊ NHIỄM HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP

Cá nhân có quyền đề nghị Cấp giấy nhận chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể hóa nội dung này dựa trên những quy định của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006, Quyết định 120/2008/QĐ-TTg

1. Một số khái niệm cơ bản

Theo Điều 2 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006

HIV là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Human Immunodeficiency Virus” là vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người, làm cho cơ thể suy giảm khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh.

HIV dương tính là kết quả xét nghiệm mẫu máu, mẫu dịch sinh học của cơ thể người đã được xác định nhiễm HIV.

2. Giấy nhận chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

2.1. Đối tượng

– Cán bộ, công chức, viên chức, người đang làm việc trong lực lượng vũ trang, người có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đang làm việc trong:

+ Cơ sở y tế;

+ Cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định pháp luật;

+ Cơ sở cai nghiện ma tuý được thành lập theo quy định;

+ Cơ sở chỉnh hình – phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý;

+ Cơ sở bảo trợ xã hội.

– Cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân, người có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đang làm việc trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an quản lý hoặc đang làm việc trong trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.

– Cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân khi đang thi hành công vụ theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

– Thành viên tổ công tác cai nghiện theo quy định pháp luật

– Cán bộ, công chức chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội cấp trung ương, tỉnh, huyện khi đang thi hành công vụ theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

– Học sinh thực tập tại các cơ sở y tế (bao gồm cả các cơ sở y tế ngoài công lập).

(khoản 1 Điều 2 Quyết định 120/2008/QĐ-TTg)

2.2. Điều kiện xác định

– Có Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV

– Kết quả xét nghiệm HIV của người bị phơi nhiễm với HIV tại một trong ba thời điểm 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng sau khi bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp là dương tính do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp

(Điều 4 Quyết định 120/2008/QĐ-TTg)

Lưu ý: Điều kiện để xác định người bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

– Bị một trong ba tai nạn sau đây khi đang thi hành nhiệm vụ:

+ Bị kim, vật nhọn đâm, vật sắc cứa xuyên qua da hoặc vật làm da bị trầy xước, nứt nẻ mà những vật này đã tiếp xúc với máu, sản phẩm máu hoặc dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV;

+ Bị máu, sản phẩm máu, dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với da bị trầy xước, nứt nẻ;

+ Bị máu, sản phẩm máu, dịch cơ thể người nghi nghiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc mắt, mũi, miệng.

– Có Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp được lập trong vòng 48 giờ kể từ khi xảy ra tai nạn, có xác nhận của người làm chứng và được Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người bị phơi nhiễm với HIV ký, xác nhận.

– Kết quả xét nghiệm HIV bằng kỹ thuật ELISA của người bị phơi nhiễm với HIV là âm tính. Mẫu máu được sử dụng để xét nghiệm phải được lấy từ người bị phơi nhiễm trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm xảy ra một trong ba tai nạn trên. (Điều 3 Quyết định 120/2008/QĐ-TTg)

Kết luận: Cá nhân sẽ được Cấp giấy nhận chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006, Quyết định 120/2008/QĐ-TTg

Chi tiết thủ tục, mẫu đơn xem tại đây:

Cấp giấy nhận chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Liên quan