CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP

Giống cây trồng nông nghiệp trong vài trường hợp buộc phải cấp phép mới xuất khẩu. Sau đây, Dữ liệu pháp lý sẽ đề cập quy định pháp luật xoay quanh việc cấp phép xuất khẩu cho giống cây trồng nông nghiệp theo Pháp lệnh giống cây trồng 2004, Nghị định 69/2018/NĐ-CPThông tư 43/2018/TT-BNNPTNT. 

1. Khái niệm

– Giống cây trồng là một quần thể cây trồng đồng nhất về hình thái và có giá trị kinh tế nhất định, nhận biết được bằng sự biểu hiện của các đặc tính do kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác thông qua sự biểu hiện của ít nhất một đặc tính và di truyền được cho đời sau.

Giống cây trồng được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản bao gồm hạt, củ, quả, rễ, thân, cành, lá, cây con, mắt ghép, chồi, hoa, mô, tế bào, bào tử, sợi nấm, rong, tảo và vi tảo (Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh giống cây trồng 2004).

2. Giống cây trồng nông nghiệp phải được cấp phép xuất khẩu

Cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu một số hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm (theo điểm a, điểm d khoản 1, Khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT, Phụ lục I Nghị định 69/2018/NĐ-CP)

– Giống cây trồng nông nghiệp có trong Danh mục giống cây trồng cấm xuất khẩu, muốn xuất khẩu nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, hội chợ, triển lãm, làm quà tặng cần phải được cấp giấy phép.

 – Xuất khẩu giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học và các mục đích đặc biệt khác

– Xuất khẩu, nhập khẩu nguồn gen cây trồng phục vụ nghiên cứu, trao đổi khoa học kỹ thuật.

– Xuất khẩu giống cây trồng lâm nghiệp.

3. Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép:

– Văn phòng Cục Trồng trọt (theo khoản 4 Điều 3 Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT)

– Thời hạn hiệu lực giấy phép: không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp (theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT)

Kết luận: Việc cấp phép xuất khẩu cho giống cây trồng nông nghiệp phải tuân theo các quy định tại Pháp lệnh giống cây trồng 2004, Nghị định 69/2018/NĐ-CPThông tư 43/2018/TT-BNNPTNT.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây: 

Cấp giấy phép xuất khẩu giống cây trồng nông nghiệp

Liên quan