Chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch từ 15/03/2022

Đây là nội dung tại Thông báo 43/TB-VPCP ngày 16/02/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch.

 

Cụ thể, tại cuộc họp với các Bộ, ngành sáng ngày 15/02/2022 về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, gắn với từng bước phục hồi kinh tế – xã hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến kết luận như sau:

– Đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến các Bộ, cơ quan tại cuộc họp về thời gian mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/03/2022.

– Đồng thời, yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thống nhất nội dung, quy định đón khách du lịch quốc tế; hoàn thiện và khẩn trương công bố phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch, có hướng dẫn chi tiết để các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thực hiện.

+ Làm việc cụ thể với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan khẩn trương có báo cáo chi tiết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách thị thực áp dụng đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam.

Xem chi tiết tại Thông báo 43/TB-VPCP ngày 16/02/2022.

Liên quan