Có được dùng CMND song song với thẻ CCCD không?

Đã được cấp CCCD gắn chíp nhưng vẫn còn giữ CMND chưa bị cắt góc hoặc chưa bị thu hồi. Vậy trường hợp này có được dùng CMND song song với thẻ CCCD không?

1. Giá trị sử dụng của CMND và CCCD

Theo Điều 1 Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định CMND dân là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi người.

Mục 4 Phần I Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) hướng dẫn Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định: Chứng minh nhân dân (CMND) có giá trị sử dụng 15 năm. Mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một CMND với mã số riêng.

Còn theo khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước công dân 2014 nêu rõ, CMND đã được cấp trước ngày 01/01/2016 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định hoặc đến khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD.

Đồng thời, khoản 1 Điều 20 Luật Căn cước công dân 2014, thẻ CCCD là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về CCCD của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, cả CMND và CCCD đều là giấy tờ tùy thân của công dân và có giá trị như nhau.

2. Có được dùng CMND song song với thẻ CCCD không?

Theo khoản 3 Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA, sẽ thu lại CMND đang sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ CMND sang thẻ CCCD.

Bên cạnh đó, tại khoản 8 Điều 5 Thông tư 60/2021/TT-BCA cũng có quy định: Thu hồi CMND cũ đối với trường hợp công dân làm thủ tục đổi từ CMND sang thẻ CCCD.

Trước đây, khi làm thủ tục chuyển từ CMND sang CCCD, chỉ trường hợp CMND bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) thì mới bị thu hồi. Còn khi trả thẻ CCCD đã hoàn thành cho người dân, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công dân nộp giấy hẹn trả thẻ CCCD cùng với CMND và tiến hành cắt góc phía trên bên phải mặt trước của CMND đó, mỗi cạnh góc vuông là 2cm, ghi vào hồ sơ và trả CMND đã được cắt góc cho người đến nhận thẻ CCCD (khoản 1, 2 Điều 15 Thông tư 07/2016/TT-BCA).

Như vậy, hiện nay, khi công dân làm thủ tục chuyển từ CMND sang CCCD sẽ bị thu lại CMND (không còn việc cắt góc rồi trả lại CMND). Điều này đồng nghĩa CMND không còn giá trị sử dụng khi người dân đã nhận được thẻ CCCD. 

Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều người lựa chọn trả thẻ qua bưu điện hoặc trường hợp cán bộ trả thẻ CCCD không thực hiện cắt góc hoặc không thu lại CMND, nên không ít trường hợp 01 người có cùng lúc CCCD và CMND. 

Nếu rơi vào trường hợp này, người dân nên sử dụng CCCD cho các giao dịch để tránh việc sau này phải sửa đổi giấy tờ giao dịch đã sử dụng số CMND.

3. 06 trường hợp phải đổi CMND sang CCCD gắn chip

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP thì:

05 trường hợp phải làm thủ tục đổi CMND gồm:

+ CMND hết thời hạn sử dụng;

+ CMND hư hỏng không sử dụng được;

+ Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

+ Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

– 01 trường hợp phải làm thủ tục cấp lại đó là: CMND bị mất.

Liên quan