ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI: CẦN GIÁM SÁT THAM NHŨNG CHÍNH SÁCH TRONG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Có những quy định, nếu không giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện, thì rất có thể dẫn đến nguy cơ tham nhũng chính sách.

Sáng 26.3, phát biểu tại phiên thảo luận về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (đoàn Hà Nội) kêu gọi Quốc hội cần nâng cao chất lượng xây dựng luật nhằm tránh tình trạng tham nhũng chính sách trong xây dựng pháp luật.

“Nếu rà soát thật kỹ, lật đi, lật lại tất cả các quy định và đặt chúng trong mối quan hệ tổ chức thực hiện thì có thể nhận thấy, có những quy định, nếu như không giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện thì rất có thể dẫn đến nguy cơ tham nhũng chính sách.

Cố tình đưa vào các đạo luật, những quy định khi thực hiện sẽ đem lại lợi ích không chính đáng cho một số tổ chức, cá nhân nhất định. Hành vi này đặc biệt nguy hiểm vì nó tạo ra khung pháp lý bảo vệ cho hành vi tham nhũng có hệ thống”, bà Mai nói.

“Trong 72 đạo luật được Quốc hội khoá 14 thông qua thì vẫn có đến 1/4 số đạo luật có quy định đề xuất thành lập và duy trì các quỹ tài chính ngoài ngân sách”, bà Mai bổ sung. Trên thực tế, vẫn tồn tại hơn 40 quỹ tài chính ngoài ngân sách, trong đó có những quỹ gây lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước.

Một vấn đề nữa được đề cập tới liên quan đến vấn đề tham nhũng chính sách là việc xây dựng các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Theo Báo Thanh niên 

Liên quan