ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CÓ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ THAI SẢN?

Bà Trần Thị Phương Nga (Đà Nẵng) đóng BHXH liên tục từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2020. Do dịch bệnh, bà nghỉ việc không hưởng lương từ tháng 4/2020. Bà đang mang thai, dự kiến sinh con ngày 20/9/2020. Bà Nga hỏi, trong thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp bà có được hưởng trợ cấp thai sản không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là, phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp của bà dự kiến sinh con vào ngày 20/9/2020 và đóng BHXH liên tục từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2020 thì bà có 7 tháng đóng BHXH (từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2020) trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (từ tháng 9/2019 đến tháng 8/2020). Do đó, nếu bà đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì khi sinh con bà vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định nêu trên.

Theo baochinhphu.vn

Liên quan