ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ PHẢI ĐI KỊP ĐỔI MỚI VỀ KINH TẾ

Kiến nghị trên được nêu ra tại Hội nghị Lấy ý kiến nhân sỹ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, do Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức ngày 30/10.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cần giao trách nhiệm và trao niềm tin cho đội ngũ trí thức

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, việc tham gia ý kiến của các vị nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, chức sắc các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài sẽ góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện trình Đại hội; đảm bảo các yêu cầu cơ bản như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội phải có tầm nhìn chiến lược, diễn đạt phải chặt chẽ, chắc chắn, rõ ràng. Văn kiện phải có tính quần chúng, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ kiểm tra. “Dự thảo Văn kiện khẳng định: dân chủ trong Đảng là nòng cốt, dân chủ phải là kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Như vậy đoàn kết, dân chủ, kỷ cươngsáng tạonhững tiền đề, nhân tố quan trọng cho sự phát triển của đất nước”, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Lấy ví dụ từ việc tranh chấp, kiện cáo trong lĩnh vực đất đai hay những sai phạm trong doanh nghiệp nhà nước gây hậu quả lớn, GS.Võ Đại Lược (nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế thế giới- Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội)  đề xuất, Ban Soạn thảo cần nghiên cứu, xem xét tư duy về nền kinh tế thị trường lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo. Trên thực tế, hiện nay Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ, rất nhiều nội dung trong hiệp định FTA đã được ký kết, chính vì vậy cần thay đổi để không làm ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của chúng ta.

Quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực – một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước – ông Trần Hải Linh, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc đề nghị cần giao trách nhiệmtrao niềm tin cho đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời tạo các cơ hội để họ cống hiến và chứng minh khả năng trên quê hương mình.

Tôn giáo cũng là nguồn lực phát triển đất nước

Góp ý cho tầm nhìn và định hướng phát triển của dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, văn hóa là sức mạnh mềm của quốc gia. Để phát huy niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, khát vọng về một Việt Nam hùng cường thì nhân tố quyết định nằm ở xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, cần xác định tôn giáo, tín ngưỡng là một thành tố của văn hóa. Tín ngưỡng, tôn giáo góp phần làm nên những giá trị cốt lõi văn hóa truyền thống dân tộc. Vì vậy, dự thảo Báo cáo cần nhấn mạnh tôn giáo không chỉ là thành tố văn hóa, mà thực sự còn là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước.

Thay mặt Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trân trọng cảm ơn các ý kiến tại hội nghị; đồng thời khẳng định Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến để chuyển cho Tiểu ban Văn kiện hoàn thiện dự thảo các báo cáo trình Đại hội XIII. 

Theo baophapluat.vn.

Liên quan