ĐƯỢC PHÉP TÁI KHÁM BHYT QUÁ 10 NGÀY THEO GIẤY HẸN DO COVID-19

BHXH Việt Nam có Công văn 1290/BHXH-CSYT ngày 17/5/2021 về sử dụng giấy hẹn khám lại trong thời gian dịch bệnh Covid-19.

BHXH Việt Nam nhận được ý kiến của một số BHXH các tỉnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) phản ánh về việc do dịch bệnh Covid-19, nhiều trường hợp người bệnh BHYT đi KCB theo giấy hẹn tái khám bị vượt quá 10 ngày quy định tại Mẫu giấy hẹn khám lại (Mẫu số 5 kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018).

Để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh BHYT, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ sở KCB BHYT thực hiện giải quyết quyền lợi đối với các trường hợp có giấy hẹn khám lại nhưng không đảm bảo thời gian hẹn theo quy định nêu trên trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19.

Đề nghị BHXH các tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc, báo cáo BHXH Việt Nam để được giải quyết.

Theo thuvienphapluat.vn

Liên quan