Gói đăng ký

Thành viên VIP-1
Chỉ 87 000 VNĐ
 • Toàn bộ các quyền của thành viên miễn phí;
 • Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật tiếng anh;
 • Được tiếp cận và sử dụng hệ thống bài viết hướng dẫn thủ tục hành chính và hồ sơ tư vấn chuyên sâu.
 • Tải hồ sơ mẫu, hướng dẫn điền biểu mẫu đối với các vấn đề pháp lý đang quan tâm;
 • Được hỗ trợ tất cả các vướng mắc về pháp luật.
 • Tại một thời điểm chỉ có một người sử dụng.
Thành viên VIP-6
Chỉ 198 000 VNĐ
 • Toàn bộ các quyền của thành viên VIP-1;
 • Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật tiếng anh;
 • Được tiếp cận và sử dụng hệ thống bài viết hướng dẫn thủ tục hành chính và hồ sơ tư vấn chuyên sâu.
 • Tải hồ sơ mẫu, hướng dẫn điền biểu mẫu đối với các vấn đề pháp lý đang quan tâm;
 • Được hỗ trợ tất cả các vướng mắc về pháp luật.
 • Tại một thời điểm có 06 người sử dụng.
Thành viên VIP-15
Chỉ 339 000 VNĐ
 • Toàn bộ các quyền của thành viên VIP-6;
 • Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật tiếng anh;
 • Được tiếp cận và sử dụng hệ thống bài viết hướng dẫn thủ tục hành chính và hồ sơ tư vấn chuyên sâu.
 • Tải hồ sơ mẫu, hướng dẫn điền biểu mẫu đối với các vấn đề pháp lý đang quan tâm;
 • Được hỗ trợ tất cả các vướng mắc về pháp luật.
 • Tại một thời điểm có 15 người sử dụng.