GỘP LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH THÁNG 5, 6/2021 VÀO CÙNG MỘT KỲ CHI TRẢ

BHXH Việt Nam có Công văn 1135/BHXH-TCKT ngày 29/4/2021 về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 và tháng 6/2021 vào cùng một kỳ chi trả (xong trước ngày 20/5/2021).

Thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả và địa điểm chi trả để người hưởng biết, thực hiện.

Yêu cầu nhân viên chi trả, người hưởng phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phỉa tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn,… theo đúng quy định;

Chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, sát khuẩn miễn phí tại điểm chi trả để phục vụ nhân viên chi trả và người hưởng trong trường hợp người hưởng không có khẩu trang.

Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng và đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm chi trả.

Kết hợp vận động khuyến khích người hưởng với giải pháp cụ thể thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân theo Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 1135/BHXH-TCKT ngày 29/4/2021.

Theo thuvienphapluat.vn

Liên quan