HƯỚNG DẪN THEO DÕI SAU KHI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Đây là nội dung của Công văn 3886/BYT-DP do Bộ Y tế ban hành về việc hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Theo đó, để chủ động phát hiện và xử trí kịp thời các sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19, đặc biệt là tai biến nặng sau tiêm, Bộ Y tế hướng dẫn việc theo dõi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 như sau:

Theo dõi người được tiêm ít nhất 30 phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm chủng.

Theo dõi tại nhà trong vòng 24 giờ sau tiêm chủng và tiếp tục trong vòng 7 ngày sau tiêm chủng về các dấu hiệu: toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thở, phát ban, triệu chứng tại chỗ tiêm.

Tiến hành thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường.

– Liên hệ với bệnh viện hoặc các cơ sở y tế gần nhất nếu sau tiêm chủng có một trong các dấu hiệu như sốt cao (>39°C), tím tái, khó thở… hoặc khi phản ứng thông thường kéo dài trên 24 giờ sau tiêm.

Xem chi tiết nội dung hướng dẫn tại Công văn 3886/BYT-DP được ban hành ngày 11/5/2021.

Theo thuvienphapluat.vn.

Liên quan