KHÔNG ĐỒNG Ý CƯỠNG CHẾ PHẠT HÀNH CHÍNH BẰNG CẮT ĐIỆN NƯỚC

Quốc hội không đồng ý đưa điều khoản cưỡng chế xử phạt hành chính bằng cắt điện nước vào dự luật xử lý vi phạm hành chính…

Chiều 13-11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Luật này có hiệu lực từ ngày 1-1-2022.

Đáng chú ý, Quốc hội đã không đồng ý đưa quy định bổ sung biện pháp cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính bằng biện pháp cắt điện, cắt nước vào dự luật (Điều 86, dự thảo luật).

Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết về việc bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 86 của Luật Xử lý vi phạm hành chính), hiện còn nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu Quốc hội.

Loại ý kiến thứ nhất đề nghị tiếp thu ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, không bổ sung biện pháp “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước…”.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng việc bổ sung biện pháp cưỡng chế này là cần thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn nhằm buộc cá nhân, tổ chức đã bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấm dứt hành vi vi phạm.

Về vấn đề này, do ý kiến của đại biểu Quốc hội trong quá trình thảo luận còn khác nhau, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội. Kết quả xin ý kiến cho thấy, có 207/399/481 vị đại biểu Quốc hội đề nghị không bổ sung biện pháp cưỡng chế này.

190/399/481 vị đại biểu tán thành phương án 2 quy định bổ sung nội dung này. Do số lượng đại biểu Quốc hội ủng hộ từng phương án chênh lệch nhau không lớn, đồng thời đều chưa vượt quá 50% tổng số đại biểu Quốc hội, UBTVQH xin trình cả hai phương án như thể hiện tại khoản 43 Điều 1 của dự thảo Luật để Quốc hội xem xét, quyết định.

“Đa số ý kiến trong UBTVQH tán thành phương án 1, theo đó tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội có ý kiến trả lời phiếu, không bổ sung biện pháp cưỡng chế “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước”, vì qua tổng kết thi hành luật cho thấy về cơ bản không có khó khăn, vướng mắc do thiếu biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính” – ông Tùng nói.

Theo đó, vào chiều 13-11, trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo luật, Quốc hội đã biểu quyết về việc không bổ sung biện pháp “ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước”.

Kết quả, có 390 đại biểu tham gia tán thành (chiếm 80,91% tổng số Đại biểu Quốc hội) về việc không bổ sung biện pháp “ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước”.

Theo plo.vn

Liên quan