KIẾN NGHỊ CHO PHÉP DẠY CHƯƠNG TRÌNH THPT TRONG TRƯỜNG NGHỀ

Những năm gần đây ở nhiều địa phương, số học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông vào học giáo dục nghề nghiệp ngày càng đông, trong đó có trên 80% có nhu cầu học văn hóa trung học phổ thông để tham dự kỳ thi quốc gia và lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở các địa phương đã không được tiếp tục thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Nguyên nhân của thực trạng này là Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục năm 2019 quy định người học tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trình độ trung cấp, có thể học thêm văn hóa trung học phổ thông để liên thông lên trình độ cao hơn; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có trách nhiệm ban hành Thông tư quy định về khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông người học phải tích lũy.

Nhưng đến nay, Bộ GD&ĐT vẫn chưa ban hành Thông tư này mặc dù Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ GD&ĐT phải ban hành nội dung này trong quý III/2020.

Chính vì thế, mới đây Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam, Hiệp hội các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế – kỹ thuật vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giảng dạy văn hóa trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Văn bản nhấn mạnh việc Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam, Hiệp hội Các trường Cao đẳng, Trung cấp kinh tế – kỹ thuật nhận được rất nhiều phản ánh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về những khó khăn trong việc tổ chức giảng dạy văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Được biết, để tháo gỡ khó khăn cho các trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 4066 ngày 16/10/2020 về việc giảng dạy văn hóa trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trình độ trung cấp, đề nghị Bộ GD&ĐT cho phép các trường trung cấp, cao đẳng đã được Sở GD&ĐT các địa phương đồng ý cho giảng dạy văn hóa trung học phổ thông được tiếp tục giảng dạy văn hóa trung học phổ thông cho người học của trường.

Ngày 2/11/2020, Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 4656, theo đó, Bộ GD&ĐT chỉ đồng ý để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho học sinh theo học trình độ trung cấp để liên thông lên trình độ cao đẳng, không đồng ý để các trường giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho người học.

Hiện nay, hàng trăm trường trung cấp, cao đẳng có đủ điều kiện đã được Sở GD-ĐT ở các địa phương cho phép giảng dạy văn hóa trung học phổ thông (bao gồm cả chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông) trước đây vẫn không được giảng dạy chương trình này.

Theo baophapluat.vn.

Liên quan