Mở cửa hàng tạp hóa có phải đăng ký hộ kinh doanh?

Mở cửa hàng tạp hóa là sự lựa chọn của nhiều người khi muốn buôn bán, kinh doanh. Vậy mở cửa hàng tạp hóa có phải đăng ký hộ kinh doanh không?

1. Mở cửa hàng tạp hóa có phải đăng ký hộ kinh doanh?

Theo khoản 2 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì các trường hợp sau không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện:

– Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối;

– Những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh.

Như vậy, cửa hàng tạp hóa không rơi vào các trường hợp trên nên khi mở cửa hàng tạp hóa phải đăng ký hộ kinh doanh.

2. Mức phạt với hành vi mở cửa hàng tạp hóa mà không đăng ký hộ kinh doanh

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 62 Nghị định 122/2021/NĐ-CP thì đối với hành vi mở cửa hàng tạp hóa mà không đăng ký kinh doanh sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Ngoài ra, còn phải tiến hành đăng ký hộ kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan