Mức phạt lỗi đi xe sai làn đường năm 2022

Khi tham gia giao thông không ít người mắc phải lỗi đi sai làn đường quy định. Sau đây là mức phạt lỗi đi xe sai làn đường năm 2022.

Đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều)

Đi không đúng làn đường, phần đường gây tai nạn giao thông

Xe ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô

– Phạt tiền từ 4.000.000 đồng – 6.000.000 đồng.

– Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 – 03 tháng.

 

(điểm đ, khoản 5 Điều 5, điểm b Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019, điểm đ khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP)

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng – 12.000.000 đồng.

– Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 – 04 tháng.

 

 

(điểm a, khoản 7 Điều 5 Nghị định 100/2019, điểm c Khoản 11 Điều 5)

Xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện)

– Phạt tiền từ 400.000 – 600.000 đồng.

 

 

 

(điểm g khoản 3 Điều 6 Nghị định 100/2019)

– Phạt tiền từ 4.000.000 – 5.000.000 triệu đồng.

– Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 – 04 tháng.

 

(điểm b khoản 7, điểm c khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019)

Máy kéo, xe máy chuyên dùng

– Phạt tiền từ 400.000 đồng – 600.000 đồng.

– Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 – 03 tháng.

 

(điểm c, khoản 3 Điều 7, điểm a khoản 10 Điều 7 Nghị định 100/2019)

– Phạt tiền từ 4.000.000 – 5.000.000 triệu đồng.

– Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 – 04 tháng.

 

(điểm a khoản 7 Điều 7, điểm b khoản 10 Điều 7 Nghị định 100/2019)

Xe đạp, xe đạp máy, xe đạp điện

Phạt tiền từ 80.000 – 100.000 đồng.

 

(Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 100/2019)

 
Liên quan