NĂM HỌC MỚI 2021-2022: 03 ĐIỀU GIÁO VIÊN, HỌC SINH CẦN BIẾT

Sang năm học mới 2021-2022 sẽ có nhiều thay đổi mới mà giáo viên, phụ huynh, học sinh cần lưu ý để thực hiện phù hợp với sự thay đổi.

1. Học sinh lớp 2, 6 bắt đầu chương trình mới

Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, từ năm học 2021 – 2022, sẽ bắt đầu áp dụng Chương trình học mới với khối lớp 2 và lớp 6.

Đặc biệt, chương trình học của học sinh lơp 6 sẽ có nhiều thay đổi. Tại Công văn 2613//BGDĐT-GDTrh hướng dẫn như sau:

– Chương trình môn Lịch sử và Địa lí bao gồm phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí, mỗi phân môn được thiết kế theo mạch nội dung riêng, trong đó nhiều nội dung dạy học liên quan được bố trí gần nhau để hỗ trợ nhau; nội dung Lịch sử tích hợp trong những phần phù hợp của nội dung Địa lí và nội dung Địa lí tích hợp trong những phần phù hợp của nội dung Lịch sử

– Chương trình môn Khoa học tự nhiên bao gồm các chủ đề: Chất và sự biến đổi của chất, Vật sống, Năng lượng và sự biến đổi, Trái Đất và bầu trời. Các chủ đề được sắp xếp chủ yếu theo logic tuyến tính, có kết hợp ở mức độ nhất định với cấu trúc đồng tâm, đồng thời có một số chủ đề liên môn, tích hợp nhằm hình thành các nguyên lí, quy luật chung của thế giới tự nhiên.

2. Hướng dẫn soạn giáo án đối với năm học mới

– Đối với học sinh lớp 6: Các phụ lục kèm theo Công văn 5512 được sử dụng để tham khảo trong việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, kế hoạch giáo dục của giáo viên, kế hoạch bài dạy (giáo án).

– Với khối lớp 7 đến 12: Giáo viên cần phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc sáng tạo xây dựng kế hoạch dạy học, soạn giáo án (hoàn thiện giáo án đã được xây dựng và thực hiện từ các năm trước).

Có thể thấy, Giáo viên dạy lớp 6 phải thực hiện soạn giáo án mới và giáo viên khối lớp 7 – 12 có thể hoàn thiện giáo án đã được xây dựng để tiếp tục giảng dạy mà không nhất thiết phải soạn giáo án mới.

3. Đã cập nhật danh mục sách giáo khoa lớp 2 và 6:

Như đề cập ở trên, học sinh lớp 2 và lớp 6 sẽ bắt đầu áp dụng Chương trình học mới từ năm học tới. Danh mục sách giáo khoa dành cho các khối lớp này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tại Quyết định 709/QĐ-BGDĐT718/QĐ-BGDĐT.

Cụ thể:

Quyết định 718/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục các đầu SGK lớp 6 dùng trong cơ sở giáo dục phổ thông như:

+ Ngữ văn 6 của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM.

+ Ngữ văn 6 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

+ Toán 6 của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

+ Toán 6 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam…

Quyết định 709/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục các đầu SGK lớp 2 dùng trong cơ sở giáo dục phổ thông như:

+ Tiếng Việt 2 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

+ Toán 2 của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

+ Đạo đức 2 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

+ Đạo đức 2 của Đại học Sư phạm TP.HCM…

Xem chi tiết danh mục tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 709/QĐ-BGDĐT và 718/QĐ-BGDĐT

Theo thuvienphapluat.vn

Liên quan