NGUỒN KINH PHÍ CHI TRẢ KHI XÉT NGHIỆM COVID-19 TẠI CÁC BỆNH VIỆN

Đây là nội dung nổi bật tại Công văn3897/BYT-KHTC về việc thống nhất nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm COVID-19 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm cho các bệnh viện.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc thực xét nghiệm nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà…tại các bệnh viện là cần thiết, Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính thống nhất một số nguyên tắc sau về nguồn kinh phí chi trả phí xét nghiệm:

– Đối với các cơ sở y tế công lập:

+ Cán bộ nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân (nếu được ở lại chăm sóc), người bệnh không có thẻ BHYT: sẽ do ngân sách nhà nước (NSNN) chi trả theo phân cấp NSNN hiện hành.

+ Người bệnh có thẻ BHYT: sẽ do Quỹ BHYT chi trả theo quy định của pháp luật về BHYT, phần đồng chi trả do NSNN đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

– Đối với các cơ sở y tế tư nhân:

+ Cán bộ nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân (nếu được ở lại chăm sóc), người bệnh không có thẻ BHYT: sẽ do cơ sở y tế tư nhân đảm bảo.

+ Người bệnh có thẻ BHYT: sẽ do Quỹ BHYT chi trả theo quy định của pháp luật về BHYT, phần đồng chi trả do cơ sở y tế tư nhân đảm bảo.

Như vậy, nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân thuộc diện được yêu cầu thực hiện xét nghiệm sàng lọc tại các bệnh viện thì không phải chi trả chi phí.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 3897/BYT-KHTC ngày 11/5/2021.

Theo thuvienphapluat.vn

Liên quan