NHỮNG ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐÁNG CHÚ Ý TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

(Infographic) – Để ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia, Luật doanh nghiệp 2020 đã có những sửa đổi, bổ sung quan trọng về các định nghĩa dựa trên tình hình thực tế áp dụng Luật doanh nghiệp 2014. Dữ Liệu Pháp Lý xin thông tin đến quý Khách Hàng những thay đổi về định nghĩa đáng chú ý trong Luật doanh nghiệp mới này.

Liên quan