Chế độ nâng bậc lương của công chức, viên chức

Cụ thể, Điều 1 Thông tư 03/2021 của Bộ Nội vụ (có hiệu lực từ ngày 15-8-2021) sửa đổi, bổ sung cho Thông tư 08/2013 quy định thời gian không được tính để nâng bậc lương thường xuyên như sau:

Một là thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).

Hai là thời gian cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

Ba là thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.

Bốn là thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

Theo Thông tư 03/2021, thêm một đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004. Nghị định 204/2004 quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì số lần nâng lương không được vượt quá hai lần liên tiếp. Quy định hiện hành không quy định về số lần nâng lương trước hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngoài ra, quy định mới cũng bổ sung tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên là phải được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Xếp lương với công chức hành chính

Điều 14 Thông tư 02/2021 của Bộ Nội vụ (có hiệu lực từ ngày 1-8-2021) quy định chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành hành chính thực hiện theo khoản 2 mục II Thông tư 02/2007 của Bộ Nội vụ.

Trường hợp công chức chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện để chuyển xếp lương vào ngạch cán sự, nhân viên thì tiếp tục xếp lương theo ngạch công chức hiện giữ trong năm năm, tính từ ngày 1-8-2021.

Trong năm năm này, công chức phải hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu của ngạch mới. Khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn, công chức sẽ được xem xét bổ nhiệm vào ngạch, nếu không đủ tiêu chuẩn thì bị tinh giản biên chế.

Xếp lương với công chức chuyên ngành văn thư

Điều 15 Thông tư 02/2021 của Bộ Nội vụ quy định công chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư viên trung cấp thì được xếp vào bậc 2 ngạch này (thời gian tập sự hưởng 85% mức lương bậc 2).

Việc chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch hiện giữ sang các ngạch công chức chuyên ngành văn thư được thực hiện theo khoản 2 mục II Thông tư 02/2007.

– Công chức có trình độ cao đẳng khi tuyển dụng đã được xếp lương công chức loại A0 theo quy định tại Nghị định 204, khi chuyển xếp lương vào ngạch văn thư viên trung cấp thì căn cứ vào thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo thang, bảng lương do Nhà nước quy định.

Những quy định mới về tiền lương từ 1-8 - ảnh 2

Thời gian đi nghĩa vụ quân sự được tính để xét nâng lương

Điều 1 Thông tư 03/2021 của Bộ Nội vụ đã bổ sung thời gian đi nghĩa vụ quân sự cũng được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Theo đó, các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên gồm:

– Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động.

– Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

– Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng BHXH cộng dồn từ sáu tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về BHXH.

– Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

– Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

Theo plo.vn