NLĐ tự ý nghỉ việc có được chốt sổ BHXH?

BHXH là một trong các chế độ mà NLĐ được hỗ trợ khi tham gia lao động. Tuy nhiên, trong trường hợp NLĐ tự ý nghỉ việc thì có được chốt sổ BHXH không?

– Theo Điểm a khoản 3 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

NLĐ phải hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

– Đồng thời, khoản 5 Điều 21 Luật BH XH 2014 cũng quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động là:

Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trong trường hợp NLĐ tự ý nghỉ việc không theo các hình thức nghỉ việc hợp pháp mà Bộ luật Lao động quy định, thì người lao động không thể tự mình chốt sổ BHXH khi nghỉ việc

Trách nhiệm chốt sổ BHXH là của người sử dụng lao động phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện. Để đảm bảo quyền lợi về BHXH, người lao động tự ý nghỉ việc phải trở lại công ty cũ để yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện thủ tục chốt sổ BHXH.

Liên quan