Nội quy phòng cháy chữa cháy và một số lưu ý

Đảm bảo phòng cháy, chữa cháy là yêu cầu đối với nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh. Dưới đây là một số quy định về nội quy phòng cháy chữa cháy.

1. Nội dung cơ bản của nội quy phòng cháy, chữa cháy

Nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy phải phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động của cơ sở và gồm các nội dung cơ bản sau:

– Quy định việc quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị, dụng cụ có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt;

– Quy định việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy;

– Những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;

– Những việc phải làm khi có cháy, nổ xảy ra.

Nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy phải được phổ biến và niêm yết ở những nơi dễ thấy để mọi người biết và chấp hành.

2. Một số quy định liên quan đến nội quy phòng cháy chữa cháy

– Nội quy phòng cháy, chữa cháy là một trong những điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với:

+ Cơ sở do Công an quản lý (Phụ lục III);

+ Khu dân cư;

+ Hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh;

+ Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên 09 chỗ ngồi, phương tiện hoạt động trên đường thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt.

– Nội quy phòng cháy, chữa cháy là một trong những giấy tờ thuốc hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III.

*Căn cứ:

Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Liên quan