QUY ĐỊNH RÕ VAI TRÒ GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Sáng 9/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức tọa đàm, góp ý sửa đổi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Đàm Văn Huân đánh giá, qua 5 năm triển khai thi hành Luật MTTQ Việt Nam, các cấp chính quyền, MTTQ và Nhân dân Thủ đô đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Luật còn một số hạn chế, tồn tại, như công tác phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức thành viên với MTTQ ở một số nơi còn chưa chặt chẽ, thường xuyên nhất là trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội…

Tại tọa đàm, các đại biểu đề nghị Luật cần quy định cụ thể, rõ hơn về vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận; phát huy hình thức dân chủ trực tiếp; quy định rõ hơn trách nhiệm phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan. Bởi, trên thực tế, hiện nay, mối quan hệ quy định trong Luật mới chỉ dừng ở mức tự nguyện, thỏa thuận, khiến cho việc thi hành Luật kém hiệu quả; chưa quy định rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức dẫn đến tình trạng nhất trí cao nhưng việc ai nấy làm, không rõ trách nhiệm.

Theo baophapluat.vn

Liên quan