TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC NGHỊ ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ BAN HÀNH TRONG THÁNG 01/2021

Dữ Liệu Pháp Lý xin giới thiệu đến Quý khách hàng những Nghị định và Thông tư được ban hành trong tháng 01/2021.
I. Nghị định

STT Văn bản Ngày hiệu lực
1 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Ngày ban hành: 04/01/2021
Ngày hiệu lực: 04/01/2021
2 Nghị định 02/2021/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
Ngày ban hành: 07/01/2021
Ngày hiệu lực: 01/03/2021
3 Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Ngày ban hành: 15/01/2021
Ngày hiệu lực: 01/03/2021
4 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày ban hành: 22/01/2021
Ngày hiệu lực: 10/03/2021
5 Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Ngày ban hành: 25/01/2021
Ngày hiệu lực: 10/03/2021

II. Thông tư

1 Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 25/01/2021

Ngày hiệu lực: 11/03/2021

2 Thông tư 01/2021/TT-BYT hướng dẫn nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 25/01/2021

Ngày hiệu lực: 10/03/2021

3 Thông tư 02/2021/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 25/01/2021

Ngày hiệu lực: 10/03/2021

4 Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân do Bộ Công ban ban hành

Ngày ban hành:  23/01/2021

Ngày hiệu lực: 23/01/2021

5 Thông tư 04/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 15/01/2021

Ngày hiệu lực: 01/03/2021

6 Thông tư 09/2021/TT-BQP về Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị đào tạo tại cơ sở đào tạo trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Ngày ban hành: 14/01/2021

Ngày hiệu lực: 01/03/2021

7 Thông tư 1/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 11/01/2021

Ngày hiệu lực: 11/01/2021

8 Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 11/01/2021

Ngày hiệu lực: 01/03/2021

9 Thông tư 02/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 08/01/2021

Ngày hiệu lực: 22/02/2021

10 Thông tư 01/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 07/01/2021

Ngày hiệu lực: 25/02/2021

 

Dữ Liệu Pháp Lý trân trọng gửi đến các bạn!

Liên quan