TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC NGHỊ ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ BAN HÀNH TRONG THÁNG 02/2021

Dữ Liệu Pháp Lý xin giới thiệu đến Quý khách hàng những Nghị định và Thông tư được ban hành trong tháng 02/2021.
I. Nghị định

STT Văn bản Ngày hiệu lực
1 Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá
Ngày ban hành: 24/02/2021
Ngày hiệu lực: 01/05/2021
2 Nghị định 11/2021/NĐ-CP về giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển
Ngày ban hành: 10/02/2021
Ngày hiệu lực: 30/03/2021
3 Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng
Ngày ban hành: 09/02/2021
Ngày hiệu lực: 09/02/2021
4 Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Ngày ban hành:  09/02/2021
Ngày hiệu lực: 09/02/2021

II. Thông tư

1 Thông tư 21/2021/TT-BCA bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật
Ngày ban hành: 19/02/2021
Ngày hiệu lực: 10/04/2021
2 Thông tư 16/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 67/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 19/02/2021
Ngày hiệu lực: 05/04/2021
3 Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 18/02/2021
Ngày hiệu lực: 05/04/2021
4 Thông tư 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tâng đường sắt do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 08/02/2021
Ngày hiệu lực: 08/02/2021
5 Thông tư 03/2021/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành: 08/02/2021
Ngày hiệu lực: 15/03/2021
6 Thông tư 13/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 08/02/2021
Ngày hiệu lực: 24/03/2021
7 Thông tư 11/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 161/2014/TT-BTC quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 05/02/2021
Ngày hiệu lực: 23/03/2021
8 Thông tư 17/2021/TT-BCA quy định về quản lý, bảo quản, bão dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 05/02/2021
Ngày hiệu lực: 22/03/2021
9 Thông tư 02/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành: 04/02/2021 
Ngày hiệu lực: 25/03/2021
10 Thông tư 01/2021/TT-BVHTTDL quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối với hội thể thao quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 03/02/2021
Ngày hiệu lực: 20/03/2021
11 Thông tư 01/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Công chứng do Tư pháp ban hành
Ngày ban hành: 03/02/2021
Ngày hiệu lực: 26/03/2021
12 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày ban hành: 02/02/2021
Ngày hiệu lực: 20/03/2021
13 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày ban hành: 02/02/2021
Ngày hiệu lực: 20/03/2021
14 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày ban hành: 02/02/2021
Ngày hiệu lực: 20/03/2021
15 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày ban hành: 02/02/2021
Ngày hiệu lực: 20/03/2021

 

 

Dữ Liệu Pháp Lý trân trọng gửi đến các bạn!

Liên quan