TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC NGHỊ ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ BAN HÀNH TRONG THÁNG 5/2021

Dữ Liệu Pháp Lý xin giới thiệu đến Quý khách hàng những Nghị định và Thông tư được ban hành trong tháng 5/2021.
I. Nghị định

STT

Văn bản

Ngày hiệu lực
1.

 

Nghị định 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022 Ngày ban hành: 21/5/2021

Ngày hiệu lực: 21/5/2021

2. Nghị định 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường Ngày ban hành: 21/5/2021

Ngày hiệu lực: 21/5/2021

3. Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Ngày ban hành: 24/5/2021

Ngày hiệu lực: 10/7/2021

 

II. Thông tư

STT Văn bản Ngày hiệu lực
1.       Thông tư 05/2021/TT-BYT quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập Ngày ban hành: 05/5/2021

Ngày có hiệu lực: 01/7/2021

2.       Thông tư 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ngày ban hành: 12/5/2021

Ngày có hiệu lực: 28/6/2021

3.       Thông tư 02/2021/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Ngày ban hành: 13/5/2021

Ngày có hiệu lực: 01/7/2021

4.       Thông tư 01/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 11/2020/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Ngày ban hành: 14/5/2021

Ngày có hiệu lực: 01/7/2021

5.       Thông tư 30/2021/TT-BTC về kéo dài hiệu lực Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 của Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 14/5/2021

Ngày có hiệu lực: 01/7/2021

6.       Thông tư 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 17/5/2021

Ngày có hiệu lực: 02/7/2021

7.       Thông tư 33/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 17/5/2021

Ngày có hiệu lực: 05/7/2021

8.       Thông tư 01/2021/TT-BXD về QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Ngày ban hành: 19/5/2021

Ngày có hiệu lực: 05/7/2021

9.       Thông tư 02/2021/TT-BXD về QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành Ngày ban hành: 19/5/2021

Ngày có hiệu lực: 05/7/2021

10.    Thông tư 03/2021/TT-BXD về QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành Ngày ban hành: 19/5/2021

Ngày có hiệu lực: 05/7/2021

11.    Thông tư 35/2021/TT-BTC quy định về cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 do Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 19/5/2021

Ngày có hiệu lực: 05/7/2021

 

Dữ Liệu Pháp Lý trân trọng gửi đến quý khách!

Liên quan