TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC NGHỊ ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ BAN HÀNH TRONG THÁNG 6/2021

Dữ Liệu Pháp Lý xin giới thiệu đến Quý khách hàng những Nghị định và Thông tư được ban hành trong tháng 6/2021.
I. Nghị định

STT

Văn bản

Ngày hiệu lực
1.

 

Nghị định 61/2021/NĐ-CPhướng dẫn Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc Ngày ban hành: 25/06/2021

Ngày hiệu lực: 01/07/2021

2. Nghị định 60/2021/NĐ-CPvề cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập Ngày ban hành: 21/06/2021

 Ngày hiệu lực: 15/08/2021

3. Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định về nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Ngày ban hành: 18/06/2021

Ngày hiệu lực: 06/08/2021

4. Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
Ngày ban hành: 10/06/2021
Ngày hiệu lực: 15/08/2021
5. Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
Ngày ban hành: 04/06/2021
Ngày hiệu lực: 04/06/2021

 

 

II. Thông tư

STT Văn bản Ngày hiệu lực
1.       Thông tư 05/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 25/06/2021
Ngày hiệu lực: 15/08/2021
2.       Thông tư 08/2021/TT-BYT về Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ngày ban hành: 25/06/2021

Ngày hiệu lực: 13/08/2021
3.       Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Ngày ban hành: 24/06/2021

Ngày hiệu lực: 08/08/2021
4.       Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 24/06/2021

Ngày hiệu lực: 01/07/2021
5.       Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ngày ban hành: 22/06/2021

Ngày hiệu lực: 06/08/2021
6.       Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ngày ban hành: 22/06/2021

Ngày hiệu lực: 07/08/2021
7.       Thông tư 02/2021/TT-BTTTT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ngày ban hành: 21/06/2021

Ngày hiệu lực: 01/01/2022
8.       Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành Ngày ban hành: 21/06/2021

Ngày hiệu lực: 10/08/2021
9.       Thông tư 71/2021/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngày ban hành: 21/06/2021

Ngày hiệu lực: 04/08/2021
10.    Thông tư 12/2021/TT-BGTVT quy định về tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành Ngày ban hành: 18/06/2021

Ngày hiệu lực: 01/09/2021
11.    Thông tư 58/2021/TT-BQP hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế do Bộ Quốc phòng ban hành Ngày ban hành: 07/06/2021

Ngày hiệu lực: 23/07/2021
12 Thông tư 42/2021/TT-BTC về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 04/06/2021
Ngày hiệu lực: 20/07/2021

 

13 Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 03/06/2021
Ngày hiệu lực: 18/07/2021
14 Thông tư 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 02/06/2021
 
Ngày hiệu lực: 02/06/2021

 

15 Thông tư 03/2021/TT-BVHTTDL bổ sung Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 01/06/2021
Ngày hiệu lực: 01/08/2021

 

16 Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 01/06/2021
Ngày hiệu lực: 01/08/2021
17 Thông tư 45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 18/06/2021
Ngày hiệu lực: 03/08/2021
18 Thông tư 02/2021/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len do Bộ Công thương ban hành
Ngày ban hành: 11/06/2021
Ngày hiệu lực: 27/06/2021
19 Thông tư 03/2021/TT-BKHCN về quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày ban hành: 11/06/2021
Ngày hiệu lực: 26/07/2021
20 Thông tư 05/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 42/2016/TT-NHNN quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 11/06/2021
Ngày hiệu lực: 01/08/2021
21 Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 11/06/2021
Ngày hiệu lực: 01/08/2021
22 Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi tại Thông tư 26/2015/TT-BTC) do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 11/06/2021
Ngày hiệu lực: 01/08/2021
23 Thông tư 04/2021/TT-BVHTTDL quy định nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 08/06/2021
Ngày hiệu lực: 01/08/2021
24 Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày ban hành: 07/06/2021
Ngày hiệu lực: 25/07/2021

Dữ Liệu Pháp Lý trân trọng gửi đến quý khách!

Liên quan