TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC NGHỊ ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ BAN HÀNH TRONG THÁNG 8/2021

Dữ Liệu Pháp Lý xin giới thiệu đến Quý khách hàng những Nghị định và Thông tư được ban hành trong tháng 8/2021.

I. Nghị định:

STT

Văn bản

Ngày có hiệu lực

1

Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Ngày ban hành: 27/08/2021
Ngày hiệu lực: 15/10/2021

 

2

Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày ban hành: 26/08/2021

Ngày hiệu lực: 15/10/202

3 Nghị định 79/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ Ngày ban hành: 16/08/2021

Ngày hiệu lực: 01/10/2021

4 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo Ngày ban hành: 01/08/2021

Ngày hiệu lực: 01/08/2021

5 Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai Ngày ban hành: 01/08/2021

Ngày hiệu lực: 15/09/2021

 

II. Thông tư:

STT Văn bản Ngày có hiệu lực
1

Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH về Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Ban hành: 30/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

2 Thông tư 74/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 27/08/2021

Ngày hiệu lực: 12/10/2021

3 Thông tư 13/2021/TT-BTNMT quy định về việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ngày ban hành: 26/08/2021

Ngày hiệu lực: 21/10/2021

4 Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CPNghị định 44/2016/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành Ngày ban hành: 25/08/2021

Ngày hiệu lực: 15/10/2021

5 Thông tư 73/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 119/2002/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã do Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 25/08/2021

Ngày hiệu lực: 11/10/2021

6 Thông tư 17/2021/TT-BGTVT quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Ngày ban hành: 25/08/2021

Ngày hiệu lực: 15/10/2021

7 Thông tư 13/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngày ban hành: 23/08/2021

Ngày hiệu lực: 01/09/2021

8 Thông tư 109/2021/TT-BQP sửa đổi Thông tư 113/2016/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Ngày ban hành: 23/08/2021

Ngày hiệu lực: 10/10/2021

9 Thông tư 11/2021/TT-BYT hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ngày ban hành: 19/08/2021

Ngày hiệu lực: 19/08/2021

10 Thông tư 10/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định 703/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ngày ban hành: 19/08/2021

Ngày hiệu lực: 04/10/2021

11 Thông tư 72/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 17/08/2021

Ngày hiệu lực: 15/10/2021

12 Thông tư 12/2021/TT-BTNMT về định mức kinh tế – kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ngày ban hành: 17/08/2021

Ngày hiệu lực: 05/10/2021

13 Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 17/08/2021

Ngày hiệu lực: 01/11/2021

14 Thông tư 05/2021TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G – Phần truy nhập vô tuyến do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ngày ban hành: 16/08/2021

Ngày hiệu lực: 01/03/2022

15 Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ngày ban hành: 16/08/2021

Ngày hiệu lực: 01/10/2021

16 Thông tư 04/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ngày ban hành: 13/08/2021

Ngày hiệu lực: 01/10/2021

17 Thông tư 09/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ngày ban hành: 12/08/2021

Ngày hiệu lực: 27/09/2021

18 Thông tư 70/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 12/08/2021

Ngày hiệu lực: 01/10/2021

19 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Ngày ban hành: 12/08/2021

Ngày hiệu lực: 01/10/2021

20 Thông tư 5/2021/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Ngày ban hành: 12/08/2021

Ngày hiệu lực: 01/10/2021

21 Thông tư 69/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 11/08/2021

Ngày hiệu lực: 01/10/2021

22 Thông tư 02/2021/TT-BNG sửa đổi Thông tư 01/2019/TT-BNG quy định về chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao Ngày ban hành: 06/08/2021

Ngày hiệu lực: 30/09/2021

23 Thông tư 06/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ngày ban hành: 06/08/2021

Ngày hiệu lực: 25/09/2021

24 Thông tư 106/2021/TT-BQP quy định về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng Ngày ban hành: 06/08/2021

Ngày hiệu lực: 20/09/2021

25 Thông tư 11/2021/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ngày ban hành: 06/08/2021

Ngày hiệu lực: 22/09/2021

26 Thông tư 68/2021/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 06/08/2021

Ngày hiệu lực: 06/08/2021

27 Thông tư 82/2021/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Ngày ban hành: 06/08/2021

Ngày hiệu lực: 20/09/2021

28 Thông tư 67/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 05/08/2021

Ngày hiệu lực: 19/09/2021

29 Thông tư 105/2021/TT-BQP quy định về việc xây dựng, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Quân đội nhân dân do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Ngày ban hành: 04/08/2021

Ngày hiệu lực: 19/09/2021

30 Thông tư 05/2021/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ngày ban hành: 02/08/2021

Ngày hiệu lực: 22/09/2021

31 Thông tư 08/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ngày ban hành: 02/08/2021

Ngày hiệu lực: 17/09/2021

 

Liên quan