Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh (B-BYT-227724-TT)

 

Thủ tục Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh (B-BYT-227724-TT)
Trình tự thực hiện Bước 1. Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu.

Bước 2. Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc

Bước 3. Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế.

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại phụ lục 3-TT số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế (Đơn không cần xác nhận của tổ trưởng dân phố hoặc trưởng thôn)

- Giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Bố mẹ hoặc người thân của trẻ
Cơ quan thực hiện Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng sinh
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Phụ lục 03: Đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh Thông tư số 17/2012/TT-BYT
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý 1- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP

2- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP

3- Thông tư số 17/2012/TT-BYT

 

Số hồ sơ 1.003564 Lĩnh vực Dân số, kế hoạch hóa gia đình
Cơ quan ban hành Bộ y tế Cấp thực hiện Phường - Xã
Tình trạng Còn hiệu lực Quyết định công bố QUYẾT ĐỊNH 4691/QĐ-BYT NĂM 2015 CÔNG...


Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.
Liên quan