Đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp

 

Thủ tục Đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp
Trình tự thực hiện - Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Xử lý hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ có đủ các tài liệu theo quy định và người đăng ký đáp ứng đủ điều kiện tham dự kiểm tra, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo chấp nhận hồ sơ, trong đó nêu rõ kế hoạch kiểm tra;

+ Trường hợp hồ sơ có thiếu sót hoặc người đăng ký không đáp ứng đủ điều kiện tham dự kiểm tra, Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ để người đăng ký sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người đăng ký không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo chính thức từ chối chấp nhận hồ sơ (có nêu rõ lý do).

Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Nộp qua bưu điện.

Thành phần số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai (02 bản);

+ Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực);

+ Bản sao Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động và tài liệu khác chứng minh thực tế hoạt động chuyên môn (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực), nếu người đăng ký dự kiểm tra có yêu cầu được miễn các môn chuyên ngành giám định;

+ 02 ảnh 3x4 (cm);

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Cơ quan thực hiện Cục Sở hữu trí tuệ.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Thông báo đủ điều kiện dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp;
- Thông báo kết quả kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám định viên sở hữu công nghiệp (nếu đạt yêu cầu đối với tất cả các môn kiểm tra).
Thời hạn giá trị của Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám định viên sở hữu công nghiệp (làm tài liệu nộp hồ sơ yêu cầu cấp Thẻ giám định viên) là 5 năm kể từ ngày cấp.
Lệ phí - Phí kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp (mỗi môn): 240.000 đồng.

- Phí phúc tra kết quả kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp (mỗi môn): 120.000 đồng.

Thông tư số 22/2009/TT-BTC
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp (Mẫu kèm theo). - Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Thường trú tại Việt Nam;

- Có Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học các ngành kỹ thuật, khoa học vật lý, hóa học hoặc sinh học đối với chuyên ngành giám định sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; có Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ngành bất kỳ đối với các chuyên ngành giám định khác.

- Chưa bị xử lý vi phạm hành chính do vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp hoặc về hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp và không thuộc diện bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích.

Luật số 36/2009/QH12
Cơ sở pháp lý - Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12

- Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN

- Thông tư số 22/2009/TT-BTC

 

 

 

Số hồ sơ 1.003629 Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Cơ quan ban hành Bộ khoa học và công nghê Cấp thực hiện Trung ương
Tình trạng Không còn phù hợp Quyết định công bố QUYẾT ĐỊNH 3943/QĐ-BKHCN NĂM 2015...


Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.
Liên quan