Ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp

 

Thủ tục Ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp
Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Bước 2: Xử lý hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;

+ Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối ghi nhận, để tổ chức/người đại diện sở hữu công nghiệp nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót của hồ sơ hoặc có ý kiến phản đối. Nếu tổ chức/người đại diện sở hữu công nghiệp nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối yêu cầu sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp.

Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Nộp qua bưu điện.

Thành phần số lượng hồ sơ + Tờ khai (02 bản);

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được sửa đổi của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp trong trường hợp thay đổi tên, địa chỉ hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực);

 + Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của tổ chức đối với người có chứng chỉ hành nghề là người đại diện theo ủy quyền của tổ chức và bản sao văn bản ủy quyền đại diện của người đứng đầu tổ chức trong trường hợp thay đổi người có chứng chỉ hành nghề là người đại diện theo ủy quyền của tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực);

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện Cục Sở hữu trí tuệ.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định ghi nhận thay đổi/thông báo từ chối ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp.
Lệ phí - Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp: 250.000 đồng.

- Lệ phí công bố Quyết định ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng

- Lệ phí đăng bạ Quyết định ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.

Thông tư số 263/2016/TT-BTC
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai yêu cầu ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp (Mẫu kèm theo). Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý -Luật Sở hữu trí tuệ

-Nghị định số 122/2010/NĐ-CP

-  Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN , Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN  và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ;

- Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC

 

Số hồ sơ 1.003661 Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Cơ quan ban hành Bộ khoa học và công nghê Cấp thực hiện Trung ương
Tình trạng Còn hiệu lực Quyết định công bố QUYẾT ĐỊNH 3675/QĐ-BKHCN NĂM 2017...


Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.
Liên quan