Phê duyệt chương trình huấn luyện sơ cấp cứu

 

Thủ tục Phê duyệt chương trình huấn luyện sơ cấp cứu
Trình tự thực hiện Bước 1: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 9 của Thông tư về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế để tổ chức thẩm định.
Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế phải tổ chức thẩm định hồ sơ và có biên bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo hướng dẫn Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ.Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định phê duyệt chương trình huấn luyện, trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện Trung ương Hội chữ thập đỏ trực tiếp nộp hồ sơ tại Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế
Thành phần số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ gồm:

a. Công văn đề nghị phê duyệt chương trình huấn luyện;

b. Chương trình huấn luyện;

c. Các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam
Cơ quan thực hiện Bộ Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính phê duyệt chương trình huấn luyện
Lệ phí Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Cơ sở pháp lý 1) Luật hoạt động chữ thập đỏ;
2) Nghị định số 03/2011/NĐ-CP;

3) Thông tư số 17/2014/TT-BYT.

 

Số hồ sơ 1.001960 Lĩnh vực Y tế
Cơ quan ban hành Bộ y tế Cấp thực hiện Trung ương
Tình trạng Còn hiệu lực Quyết định công bố QUYẾT ĐỊNH 3106/QĐ-BYT NĂM 2014 CÔNG...


Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.
Liên quan