Thẩm định, đánh giá điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

 

Thủ tục

Thẩm định, đánh giá điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Trình tự thực hiện -  Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ về Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định năng lực;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, đánh giá đủ điều kiện, năng lực hoạt động.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả cho tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện - Cách thức nộp hồ sơ: Nộp về Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Cách thức trả kết quả: không quy định

Thành phần số lượng hồ sơ - Văn bản về nội dung, khối lượng nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai dự kiến thực hiện;

- Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đo đạc bản đồ địa chính và quản lý đất đai; giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ địa chính;

- Danh sách cán bộ đăng ký tham gia thực hiện, trong đó thể hiện trình độ và chuyên môn đào tạo, chứng chỉ đào tạo về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và kinh nghiệm công tác của từng người;

- Danh mục dự án, công trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã, đang thực hiện hoặc tham gia thực hiện (nếu có).

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản thẩm định điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Lệ phí Không quy định.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không quy định.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Có chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các tổ chức sự nghiệp của Nhà nước;
- Có ít nhất 05 (năm) cá nhân đối với hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện, có ít nhất 10 (mười) cá nhân đối với hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại Trung ương có đủ điều kiện sau:
Cá nhân được hành nghề xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong tổ chức hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai khi có đủ các điều kiện sau:
+ Có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, trắc địa bản đồ, công nghệ thông tin và các chuyên ngành khác có liên quan đến cơ sở dữ liệu đất đai;
+ Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai từ 24 tháng trở lên.
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
Cơ sở pháp lý - Luật Đất đai

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP 

 

 

Số hồ sơ 1.002972 Lĩnh vực Đất đai - nhà cửa - công sở
Cơ quan ban hành Bộ tài nguyên và môi trường Cấp thực hiện Trung ương
Tình trạng Còn hiệu lực Quyết định công bố QUYẾT ĐỊNH 3086/QĐ-BTNMT NĂM 2018...


Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.
Liên quan