Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa (Gia Lai)

 

Thủ tục Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa
Trình tự thực hiện
a) Nộp hồ sơ TTHC:
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau:
- Chi cục đường thủy nội địa khu vực: thỏa thuận thiết lập báo hiệu đối với luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, công trình, khu vực hoạt động quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 trên đường thủy nội địa quốc gia và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia trừ báo hiệu được thiết lập tại cảng, bến thủy nội địa;
- Sở Giao thông vận tải: thỏa thuận thiết lập báo hiệu đối với luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương, công trình, khu vực hoạt động quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

 

b) Giải quyết TTHC:
Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thỏa thuận thiết lập báo hiệu gửi chủ đầu tư.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (quầy Sở Giao thông vận tải); Địa chỉSố 69 Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai.
Thành phần số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị thỏa thuận thiết lập báo hiệu theo mẫu;

- Sơ đồ dự kiến vị trí báo hiệu.

Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định.
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Sở Giao thông vận tải
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Đơn đề nghị thỏa thuận thiết lập báo hiệu theo mẫu;
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý Nghị định 08/2021/NĐ-CP

 

Số hồ sơ 1.009451 Lĩnh vực Đường thủy
Cơ quan ban hành Gia Lai Cấp thực hiện Tỉnh
Tình trạng Còn hiệu lực Quyết định công bố QUYẾT ĐỊNH 334/QĐ-UBND NĂM 2021 CÔNG...


Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.
Liên quan