ỦY BAN KIỂM TRA QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT 10 QUÂN NHÂN

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung Ương đề nghị kỷ luật đối với 10 quân nhân, trong đó, đề nghị khai trừ Đảng đối với 4 người (kỷ luật Đảng) và tước quân tịch với 8 người (kỷ luật quân đội).

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, chiều 16.3, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức kỳ họp thứ 18 dưới sự chủ trì của đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư.
Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư đã nghe báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư.
Các thành viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ và kết luận những vi phạm của các cá nhân, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy định của Đảng, kỷ luật quân đội.
Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật của Đảng đối với 10 quân nhân.
Trong đó trong về kỷ luật về Đảng Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư đề nghị khai trừ Đảng với 4 người; về kỷ luật Quân đội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị giáng cấp bậc quân hàm 1 người, tước quân hàm sĩ quan 1 người và tước danh hiệu quân nhân 8 người.
Phát biểu tại kỳ họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư Lương Cường đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư; chủ động kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đề xuất các tập thể và cá nhân vi phạm kỷ luật thấu tình, đạt lý, đúng người, đúng lỗi vi phạm, không có vùng cấm, trên tinh thần “trị bệnh, cứu người”.
Quá trình xem xét kỷ luật luôn chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, đặc biệt giữ nghiêm nguyên tắc, quy định.
Trong thời gian tới, ông Lương Cường yêu cầu Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng các cấp khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, xử lý dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại.
Theo thanhnien.vn.
Liên quan