NGHỊ ĐỊNH 133/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Hiệu lực: Còn hiệu lực Ngày có hiệu lực: 25/12/2020

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết khoản 4 Điều 17, Điều 31, Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 43, Điều 47, Điều 48, Điều 49, Điều 51, Điều 55, Điều 74, Điều 75, Điều 149 và Điều 151 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

…………………

Quý khách vui lòng xem nội dung tại file đính kèm

 

 

NGHỊ ĐỊNH 133/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
Số, ký hiệu văn bản 133/2020/NĐ-CP Ngày hiệu lực 25/12/2020
Loại văn bản Nghị định Ngày đăng công báo
Lĩnh vực Hình sự, Tố tụng Ngày ban hành 09/11/2020
Cơ quan ban hành Chính phủ Tình trạng Còn hiệu lực

Các văn bản liên kết

Văn bản được hướng dẫn Văn bản hướng dẫn
Văn bản được hợp nhất Văn bản hợp nhất
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản sửa đổi, bổ sung
Văn bản bị đính chính Văn bản đính chính
Văn bản bị thay thế NGHỊ ĐỊNH 117/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH...


NGHỊ ĐỊNH 90/2015/NĐ-CP SỬA ĐỔI...


Văn bản thay thế
Văn bản được dẫn chiếu Văn bản căn cứ

Tải văn bản

Nội dung chỉ dành cho Thành viên. Vui lòng đăng nhập.

Nội dung chỉ dành cho Thành viên VIP.
Vui lòng đăng ký hoặc Đăng nhập nếu đã có tài khoản

Liên quan