03 CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BHXH BẮT BUỘC, BHYT ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021

[Infographic] Những chính sách mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế tác động lớn đến mọi người từ năm 2021, theo quy định của Bộ luật lao động 2019 và Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Liên quan