Ngày 25-8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký quyết định 2860 bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, toàn TP tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị 05, Quyết định 2788 của Chủ tịch UBND TP. Trong đó xác định rõ các địa bàn với mức độ nguy cơ dịch bệnh tương ứng để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Đối với địa bàn có mức độ nguy cơ rất cao (vùng đỏ): Là vùng cách ly tuyệt đối ít nhất 14 ngày, phải áp dụng biện pháp theo quy định tại Quyết định số 3986 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Công điện số 1168 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để giảm mức độ nguy cơ.

Địa bàn có mức độ nguy cơ thấp (vùng xanh) do Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định thiết lập khi 14 ngày liên tục không có ca bệnh nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó, vùng xanh theo quy mô cấp phường, xã áp dụng các biện pháp theo Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND TP.

Trường hợp phát sinh ca bệnh COVID-19, căn cứ hướng dẫn của ngành y tế, quyết định chuyển sang vùng vàng hoặc vùng đỏ và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng. 

Đối với địa bàn có mức độ nguy cơ và nguy cơ cao (vùng vàng) và khu vực có nguy cơ thấp (vùng xanh) ở các khu dân cư tại các phường, xã áp dụng các biện pháp dưới đây:

Từ 8 giờ ngày 26-8 đến 8 giờ ngày 5-9, TP Đà Nẵng tiếp tục áp dụng thực hiện các hoạt động quy định tại Quyết định 2788 của Chủ tịch UBND TP, đồng thời bổ sung, điều chỉnh một số hoạt động mà người dân được phép tham gia. Cụ thể như sau:

– Hoạt động của các công ty thương mại đầu mối; trung tâm thương mại; siêu thị; chuỗi cửa hàng tiện lợi (chuỗi siêu thị mini) được bố trí tối đa 100% số người làm việc.

– Hoạt động tại cơ quan, công sở nhà nước với các điều kiện sau:

+ Tiếp tục bố trí tối đa 10% số người làm việc (trừ lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch như công an, quân đội, y tế, ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp) và thực hiện “3 tại chỗ” (làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ).

Trong trường hợp cần thiết phải thay đổi người làm việc, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định và thực hiện từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 26-8.

+ Phải có kết quả xét nghiệm định kỳ âm tính với virus SARS-CoV-2 theo quy định; đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

 + Thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch tại cơ quan, công sở nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn 6666 ngày 16-8.   

– Hoạt động tại các nhà máy, cơ sở sản xuất phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; bố trí tối đa 30% số người làm việc; đảm bảo điều kiện “3 tại chỗ”.

Trong trường hợp cần thiết phải thay đổi người làm việc, Giám đốc/chủ cơ sở, nhà máy sản xuất quyết định và thực hiện việc thay đổi này từ 5 giờ đến 9 giờ ngày 26-8.

– Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dừng hoạt động trong thời gian thực hiện Quyết định này thì được bố trí tối đa ba người/mỗi đơn vị để xử lý công việc cần thiết liên quan đến các thủ tục hành chính, tài chính.

– Công trình xây dựng trọng điểm được phép hoạt động theo danh mục do Chủ tịch UBND TP quyết định, phải đảm bảo điều kiện thực hiện “3 tại chỗ”.

– Đối với những người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ (gọi chung là shipper) đảm bảo các điều kiện sau:

+ Thời gian hoạt động hàng ngày: Từ 06 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút.

 + Đã được tiêm ít nhất 01 liều vaccine phòng COVID-19.

+ Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ mỗi 03 ngày/lần bằng phương pháp RT-PCR.

+ Đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch theo quy định; thực hiện 5K; thường xuyên mặc trang phục bảo hộ của ngành y tế, khẩu trang đạt chuẩn, kính chống giọt bắn, găng tay và khử khuẩn tay bằng nước sát khuẩn mang theo khi tham gia hoạt động.

– Các hoạt động quan trọng và cấp thiết khác do Chủ tịch UBND TP hoặc Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định theo thẩm quyền.

Theo plo.vn