BÃI BỎ THÔNG TƯ 09 VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC SỞ VH-TT&DL

Ngày 13/5/2021, Bộ VH- TT&DL ban hành Thông tư 02/2021/TT-BVHTTDL bãi bỏ 03 văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan này ban hành, bao gồm:

– Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Thông tư 09/2014/TT-BVHTTDL quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

– Thông tư 16/2016/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Quyết định 650/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2016-2020.

Thông tư 02/2021/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.

Theo thuvienphapluat.vn

Liên quan