Các trường hợp hoàn trả tiền mua vé số Vietlott

Các trường hợp công ty xổ số điện toán phải hoàn trả tiền mua vé số điện toán (Vietlott,…) là nội dung được bổ sung tại Thông tư 18/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Cụ thể, công ty xổ số điện toán phải hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán (Vietlott,…) cho tất cả người tham gia dự thưởng trong các trường hợp sau:

Lịch quay số mở thưởng được thông báo là bị hủy bỏ do sự cố kỹ thuật hoặc trường hợp bất khả kháng xảy ra do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn nhưng chưa có lịch quay số mở thưởng tổ chức lại; hoặc có lịch quay số mở thưởng lại nhưng thời gian quay số mở thưởng chậm hơn 72 giờ so với lịch ban đầu;

Kết quả quay số mở thưởng đã công bố bị hủy bỏ theo kết luận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bộ Tài chính, cơ quan công an, cơ quan thanh tra, kiểm tra).

Về thời gian, vé xổ số hoàn trả:

– Công ty xổ số điện toán phải quy định cụ thể thời hạn hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán tại Thể lệ tham gia dự thưởng nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng theo lịch ban đầu hoặc ngày công bố hủy bỏ kết quả quay số mở thưởng của cơ quan có thẩm quyền;

– Vé xổ số tự chọn được đề nghị hoàn trả tiền mua vé phải đáp ứng đủ điều kiện như vé xổ số lĩnh thưởng quy định tại khoản 2 Điều 29 Thông tư 36/2019/TT-BTC.

Ngoài ra, Thông tư 18/2022/TT-BTC còn sửa đổi quy định về địa điểm quay số mở thưởng như sau:

Việc quay số mở thưởng xổ số tự chọn số điện toán được thực hiện tại trụ sở chính của công ty xổ số điện toán hoặc tại các địa điểm khác nhưng phải nằm trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, thành phố nơi công ty xổ số điện toán đặt trụ sở chính hoặc nơi công ty xổ số điện toán có Chi nhánh.

(So với hiện hành bổ sung địa điểm quay số mở thưởng là nơi công ty xổ số điện toán có Chi nhánh)

Liên quan