CẤP/CẤP GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG NỘI DUNG GHI TRONG GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG

Những nội dung ghi trong giấy phép rất quan trọng đối với người được cấp phép cũng như cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Một khi nội dung có thay đổi thì phải được cập nhật lại trong giấy phép. Vì vậy, Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương chiếm phần quan trọng. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung này theo Luật Báo chíThông tư 48/2016/TT-BTTTT, Nghị định 159/2013/NĐ-CP.

1 Khái niệm

Theo quy định tại Khoản 12 Điều 3 Luật Báo chí thì Phụ trương là trang tăng thêm ngoài số trang quy định và được phát hành cùng số chính của báo in.

2 Điều kiện xuất bản phụ trương

Để được cấp phép xuất bản phụ trương thì đơn vị đó phải đạt được các điều kiện được quy định tại Điều 30 Luật Báo chí, cụ thể như sau:

Có tôn chỉ, Mục đích phù hợp với tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; đối tượng phục vụ; nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với chuyên trang của báo điện tử) phù hợp với nội dung giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí.

Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của phụ trương.

Có tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí, phụ trương; tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và giao diện trang chủ chuyên trang của báo điện tử.

Có các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; có tên miền cấp dưới phù hợp với tên miền đã đăng ký đối với chuyên trang của báo điện tử; có phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đối với kênh phát thanh, kênh truyền hình.

Lưu ý: Trường hợp đã bị thu hồi giấy, nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép thì cơ quan chủ quản báo chí gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép. Trường hợp có thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp, cơ quan chủ quản báo chí gửi hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.

3 Cấp, sửa đổi, bổ sung

– Tại Điều 8 Thông tư 48/2016/TT-BTTTT quy định giấy phép xuất bản phụ trương như sau:

Cơ quan báo chí có đủ điều kiện nêu trên có nhu cầu xuất bản phụ trương, cơ quan chủ quản báo chí gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ về Cục Báo chí.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản phụ trương trường hợp từ chối cấp, Cục Báo chí phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Việc thay đổi những nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương được thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 của Thông tư 48/2016.

4 Xử phạt hành chính

Vi phạm quy định tại Điều 30 Nghị định 159/2013/NĐ-CP bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xuất bản phụ trương quảng cáo.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 159/2013/NĐ-CP thì phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi :

+ Phát hành thông cáo báo chí nhưng không có giấy phép đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

+ Xuất bản đặc san, số phụ, phụ trương đối với báo in; thêm kênh đối với báo nói, báo hình, thêm chuyên trang đối với báo điện tử không có giấy phép.

+ Đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử không có giấy phép.

+ Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí.

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Hoạt động báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử không có giấy phép hoạt động báo chí theo quy định;

+ Làm giả giấy phép hoạt động báo chí; giấy phép xuất bản đặc san, số phụ, phụ trương; giấy phép chuyên trang; giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi.

+ Sử dụng giấy phép giả để hoạt động báo chí.

Kết luận: Khi tiến hành thủ tục Cấp, Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương thì các tổ chức, cá nhân cần lưu ý các quy định tại Luật Báo chíThông tư 48/2016/TT-BTTTT, Nghị định 159/2013/NĐ-CP.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây:

Cấp giấy phép xuất bản phụ trương

Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương.

Liên quan