CẤP GIẤY PHÉP NHẬP CẢNH THI HÀI, HÀI CỐT, TRO CỐT VỀ VIỆT NAM

Nhập cảnh thi hài, tro cốt, hài cốt của công dân Việt Nam chết trên lãnh thổ nước ngoài là việc vô cũng có ý nghĩa với thân nhân của người chết và thường xuyên xảy ra. Để thực hiện được việc nhập cảnh, thân nhân của người chết hoặc người được ủy quyền, bạn bè, đơn vị chủ quản của người chết phải nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung này theo Luật 33/2009/QH12 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), Thông tư 01/2011/TT-BNG và Thông tư 02/2020/TT-BNG.

1. Thi hài, hài cốt, tro cốt được phép đưa về Việt Nam

Thi hài, hài cốt, tro cốt có thể đưa về Việt Nam, nếu người chết là (khoản 1 Điều 3 Thông tư 01/2011/TT-BNG):

– Công dân Việt Nam có đăng ký thường trú tại Việt Nam;

– Người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thân nhân (cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, chồng, vợ, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu ruột của người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại) thường trú tại Việt Nam;

– Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Lưu ý:

– Không đưa về Việt Nam thi hài của người chết do mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 (bệnh cúm A-H5N1; bệnh dịch hạch; bệnh đậu mùa; bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ê-bô-la (Ebola); Lát-sa (Lassa) hoặc Mác-bớc (Marburg); bệnh sốt Tây sông Nin (Nile); bệnh sốt vàng; bệnh tả; bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do vi rút và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh) (khoản 3 Điều 3 Thông tư 01/2011/TT-BNG).

2. Nguyên tắc đưa thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam

Nguyên tắc đưa thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam bao gồm (Điều 3 Thông tư 01/2011/TT-BNG):

– Việc đưa thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam phải phù hợp với nguyện vọng của thân nhân người chết, truyền thống của dân tộc và phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam được quy định tại Điều 4 Thông tư này cấp Giấy phép.

– Việc vận chuyển thi hài, hài cốt, tro cốt qua biên giới phải tuân thủ các quy định pháp luật về hải quan, kiểm dịch y tế của Việt Nam và của nước ngoài có liên quan.

– Các chi phí liên quan tới việc đưa thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam do người đề nghị cấp Giấy phép hoặc thân nhân người chết chi trả.

3. Cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam

3.1. Người đề nghị cấp giấy phép

Các cá nhân, pháp nhân, cơ quan, tổ chức có thể đề nghị cấp Giấy phép nhập cảnh thi hai, hài cốt, tro cốt về Việt Nam bao gồm (Điều 5 Thông tư 01/2011/TT-BNG):

– Thân nhân của người chết;

– Người được thân nhân của người chết ủy quyền bằng văn bản;

– Cơ quan/đơn vị chủ quản của người chết; hoặc bạn bè, người quen của người chết, nếu người chết không có thân nhân hoặc thân nhân không phản đối việc đưa thi hài, hài cốt, tro cốt về nước.

3.2. Thẩm quyền cấp Giấy phép

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép là Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là Cơ quan đại diện) nơi có người chết hoặc Cơ quan đại diện kiêm nhiệm nước đó hoặc Cơ quan đại diện nơi thuận tiện nhất, nếu ở nước có người chết không có Cơ quan đại diện (Điều 4 Thông tư 01/2011/TT-BNG).

Lưu ý:

– Việc đưa về Việt Nam thi hài, hài cốt, tro cốt của những người thuộc diện chưa được phép nhập cảnh vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, được xem xét giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể (khoản 2 Điều 3 Thông tư 01/2011/TT-BNG).

– Trong trường hợp này, cơ quan đại diện gửi điện ghi rõ các chi tiết nhân thân của người chết về Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao có công văn trao đổi với các cơ quan liên quan để xem xét. Nếu có thông báo đồng ý của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện cấp Giấy phép và trả lời kết quả cho người đề nghị. Quá trình trên diễn ra trong thời hạn theo quy định tại khoản 3.2 Điều 6 Thông tư 01/2011/TT-BNG.

Lưu ý:

– Việc đưa thi hài, hài cốt, tro cốt của liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam về nước từ các nước có chung đường biên giới với Việt Nam do Bộ Quốc phòng thực hiện không theo trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư 01/2011/TT-BNG (khoản 2 Điều 1 Thông tư 01/2011/TT-BNG)

– Cá nhân, pháp nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp Giấy phép (khoản 1 Điều 8 Thông tư 01/2011/TT-BNG)

Kết luận: Khi tiến hành thủ tục đăng ký cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam, các tổ chức, cá nhân cần lưu ý các quy định tại Thông tư 01/2011/TT-BNG.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây:

Cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam

Liên quan