CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ĐÃ 11 THÁNG, CÓ ĐƯỢC TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP?

Bà Đoàn Thị Tường Vân (Đồng Nai) làm việc tại công ty được 2 năm 4 tháng, chấm dứt hợp đồng lao động được 11 tháng. Bà Vân hỏi, bà muốn đi làm tại công ty khác nhưng chưa ký hợp đồng lao động thì có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 46 Luật Việc làm, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng việc làm, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý Nhà nước về việc làm thành lập tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp của bà đã chấm dứt hợp đồng lao động quá 3 tháng (quá thời hạn nộp hồ sơ theo quy định trên) nên bà không thuộc đối tượng được giải quyết trợ cấp thất nghiệp lần này. Thời gian bà đã tham gia BHTN nhưng chưa được hưởng trợ cấp nêu trên sẽ được bảo lưu và tính hưởng BHTN lần sau.

Theo baochinhphu.vn
Liên quan