Theo đó, bộ này đề xuất, từ ngày 1-1-2022, điều chỉnh tăng thêm 15% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cho những người đang hưởng chính sách này.

Sau khi điều chỉnh tăng, người lao động hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-1-1995 có mức lương thấp thấp hơn 2,5 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh lương cụ thể như sau:

Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2,5 triệu/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng đến dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Bộ LĐ-TB&XH cho rằng khi thực hiện tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 15% dự kiến kinh phí tăng thêm cho ngân sách nhà nước trong năm 2022 là 6.319 tỉ đồng và tăng chi trả từ quỹ bảo hiểm xã hội lên 20.591 tỉ đồng.

“Với số tiền trên ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm đủ sức chi trả. Cạnh đó, việc tăng này còn thể hiện sự nỗ lực của Nhà nước trong việc đảm bảo đời sống của những người nghỉ hưu…”- Bộ LĐ-TB&XH cho hay.

Đối với việc điều chỉnh chính sách hai lần với người nhận lương hưu, trợ cấp thấp, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng việc này phần nào giải quyết được vấn đề lương hưu của người nghỉ hưu trước năm 1995. Thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với họ, tạo sự tin tưởng vào chế độ đãi ngộ của nhà nước đối với quá trình công tác, cống hiến trước đây của người lao động.

“Ngoài ra, việc không điều chỉnh đối với nhóm có mức lương hưu, trợ cấp thấp trước năm 1995 sẽ không làm giảm bớt khoảng cách giữa những người hưởng lương hưu cao và thấp…”- Bộ LĐ-TB&XH khẳng định.

 Tám đối tượng được tăng lương hưu

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009, Nghị định số 121/2003 và Nghị định số 09/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000, Quyết định số 613/2020 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

5. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008, Quyết định số 38/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Theo plo.vn