CÔNG TY KHÔNG NỘP TIỀN BHXH, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHẢI LÀM SAO?

Tôi làm việc tại một công ty du lịch và có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 1-2019. Tuy nhiên, đến tháng 3-2020, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên công ty tạm ngưng hoạt động.

Sau khi nghỉ việc ở đây, tôi làm thủ tục nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Lúc này tôi mới biết từ tháng 10-2019 đến nay dù hằng tháng công ty vẫn trừ tiền BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của nhân viên nhưng lại không đóng cho cơ quan BHXH. Tôi có yêu cầu công ty thanh toán số tiền nợ để chốt sổ cho tôi nhưng công ty không thực hiện.

Cho tôi hỏi theo quy định thì công ty phải có trách nhiệm như thế nào trong việc trả sổ BHXH khi người lao động (NLĐ) nghỉ việc?- Bạn đọc Thu Trang (TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật BHXH thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho NLĐ và xác nhận thời gian đóng BHXH khi NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động.

Trường hợp đơn vị nợ BHXH, nếu NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải đóng cả tiền lãi chậm đóng để cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH nhằm kịp thời giải quyết chế độ cho NLĐ.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì BHXH xác nhận bổ sung trên sổ BHXH cho NLĐ.

Theo plo.vn

Liên quan