Đà Nẵng: Tập trung thực hiện các biện pháp điều hành giá trong năm 2022

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 1572/UBND-STC ngày 25-3-2022 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc thực hiện các biện pháp điều hành giá trong năm 2022 theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Công văn số 882/VPCP-KTTH ngày 10-2-2022 của Văn phòng Chính phủ về việc công tác điều hành giá năm 2022 và Thông báo số 65/TB-VPCP ngày 2-3-2022 của Văn phòng Chính phủ.

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, cung cầu mặt hàng thịt lợn, thịt bò. Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi theo hướng hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường, tăng cường sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương về phụ phẩm nông – lâm – nghiệp để chủ động một phần thức ăn, góp phần giảm giá thành sản phẩm; khuyến khích các cơ sở đủ điều kiện tăng cường năng lực sản xuất giống tại chỗ nhằm chủ động về nguồn cung và giảm giá thành con giống.

Đồng thời, tăng cường hoạt động truyền thông, tuyên truyền về giá cả thị trường, tránh tình trạng thiếu thông tin, gây bất ổn thị trường, có hình thức tuyên truyền để người tiêu dùng có thông tin đúng về giá cả mặt hàng thịt lợn tại địa phương; khuyến khích các hộ/cơ sở chăn nuôi tham gia vào các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, cung cấp cho các kênh phân phối như siêu thị, hệ thống cửa hàng bán lẻ hiện đại để đảm bảo lượng tiêu thụ và giá bán được duy trì ổn định, bình ổn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  có trách nhiệm triển khai đồng bộ, hiệu quả và quyết liệt các biện pháp trong công tác kiểm soát các loại dịch bệnh động vật. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển lợn nhập vào thành phố Đà Nẵng, kết hợp vệ sinh tiêu độc khử trùng, hạn chế phát sinh dịch bệnh động vật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản trên địa bàn thành phố. Trong quá trình thực hiện, lồng ghép theo dõi diễn biến giá thức ăn thủy sản trên địa bàn để kịp thời theo dõi, tổng hợp, báo cáo.

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng (lương thực, thực phẩm…) trong tình hình giá xăng dầu biến động tăng, trong dịp lễ, tết, mùa mưa lũ và phòng chống dịch bệnh để chủ động phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến.

Sở Công Thương vận động các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phân phối trên địa bàn thành phố chủ động nguồn hàng, đảm bảo công tác dự trữ, phân phối, điều tiết luân chuyển hàng hóa phục vụ đầy đủ nhu cầu của nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình bình ổn giá, khuyến mại, kích cầu mua sắm, kết hợp với các chương trình bán hàng lưu động, tổ chức hội chợ triển lãm, kết nối giao thương, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi… Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường, bảo đảm đầy đủ nguồn cung hàng hóa phục vụ đầy đủ nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn thành phố nhằm ổn định tâm lý người dân không nên mua hàng tích trữ, gây thiếu hàng, tăng giá, bất ổn thị trường.

Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường, đặc biệt chú ý các loại hàng hóa như xăng dầu, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, bộ xét nghiệm phát hiện vi-rút SARS-CoV-2, thịt lợn; kiểm tra, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong lĩnh vực giá như niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết. Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện ký cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về niêm yết giá hàng hóa và bán đúng giá niêm yết, không tăng giá hàng hóa bất hợp lý, không lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi diễn biến, tình hình giá cả thị trường trên địa bàn thành nhố đặc biệt giá cả các mặt hàng do ảnh hưởng bởi giá xăng dầu, giá cả trong dịp lễ, Tết để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp theo thẩm quyền, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng phục vụ sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý kê khai giá; kịp thời tham mưu UBND thành phố bổ sung mặt hàng thuộc diện kê khai giá. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá và kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn thành phố.

Sở Y tế có nhiệm vụ tiếp tục theo dõi, tiếp nhận kiểm tra giá kê khai các mặt hàng hóa theo quy định, đặc biệt hàng hóa phòng chống dịch COVID-19. Kịp thời cung cấp trang thiết bị y tế, hóa chất, thuốc, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch. Phối hợp các cơ quan liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra giá các mặt hàng trang thiết bị y tế, hóa chất, thuốc, sinh phẩm… phục vụ phòng chống dịch và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để thu mua, đầu cơ, cung cấp trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, không niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, tăng giá bất hợp lý gây tác động tiêu cực đến thị trường, tâm lý người dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật, công khai quỹ đất công và thực hiện các quy định về kê khai thống kê quỹ đất công trên địa bàn thành phố; phối hợp với các ngành trong công tác quản lý quỹ đất công. Những khu đất đã có mặt bằng và có chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức xác định giá đất cụ thể, đưa vào kế hoạch triển khai đấu giá theo quy định, qua đó làm căn cứ để thu tiền sử dụng đất, thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Sở Giao thông vận tải tăng cường việc theo dõi, cập nhật thông tin giá cước vận tải của những loại hình vận tải bắt buộc kê khai giá. Tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện kê khai, niêm yết giá theo đúng quy định. Vận động các đơn vị cắt giảm các chi phí cơ cấu giá khác để kìm hãm việc điều chỉnh tăng giá cước vận tải.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương chủ động đẩy mạnh triển chai công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, biện pháp bình ổn giá, bảo đảm cung cầu hàng hóa thiết yếu, kiểm soát lạm phát trên địa bàn thành phố; đồng thời, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi phát tán thông tin sai lệch sự thật, gây hoang mang trong dư luận liên quan đến công tác điều hành giá của thành phố.

UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu để có biện pháp điều hành, bình ổn giá phù hợp.Chủ động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và lưu thông phân phối hàng hóa; đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, tại các địa bàn xảy ra thiên tai, các khu vực bị cách ly phong tỏa.

Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, biện pháp bình ổn giá, ổn định tình hình, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội để hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động có kế hoạch hoặc lồng ghép vào các kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố giao các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giao thông vận tải, Cục Quản lý thị trường và UBND các quận, huyện tiếp tục tổ chức thực hiện kiểm soát chặt chẽ công tác kê khai giá các mặt hàng theo quy định theo phân cấp. Chủ động xây dựng, kiểm tra giá mua sắm, phương án giá đối vơi các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyên quy định giá của địa phương, trong đó đánh giá kỹ mức độ điều chỉnh cho phù hợp từng giai đoạn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật kịp thời với nhiều hình thức về tình hình thị trường giá cả; công tác dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường, bảo đảm đầy đủ nguồn cung hàng hóa, ổn định giá cả hàng hóa, phục vụ đầy đủ nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn thành phố; công khai, minh bạch thông tin về giá, nhất là hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá để hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý.

(Nguồn: https://moit.gov.vn/)

Liên quan