Đất trồng cây lâu năm có được xây nhà không?

1. Đất trồng cây lâu năm có được xây nhà không?

Theo quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013, đất được chia thành nhóm đất nông nghiệp và nhóm đất phi nông nghiệp, trong đó:

– Đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp.

– Đất được phép xây nhà là đất ở thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất có nghĩa vụ:

Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, với những mảnh đất quy định mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm thì người sử dụng đất không được phép xây dựng nhà ở trên phần đất này.

Để được xây dựng nhà ở, người sử dụng đất cần phải làm thủ tục xin phép cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013.

2. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ cây lâu năm sang đất ở

Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải tuân thủ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013.

Liên quan